Dokumenter

DokumenterGeneralforsamling:

Generalforsamling 2022 - Dagsorden

Generalforsamling 2021 - Dagsorden

Generalforsamling 2020 - Dagsorden

Generalforsamling 2019 (ekstraordinær) - Dagsorden

Generalforsamling 2019 - Dagsorden

Generalforsamling 2018 - Dagsorden

Generalforsamling 2017 (ekstraordinær) - Dagsorden

Generalforsamling 2017 - Dagsorden

Generalforsamling 2016 - Dagsorden

Generalforsamling 2015 - Dagsorden

Generalforsamling 2014 - Dagsorden

Generalforsamling 2013 - Dagsorden

Generalforsamling 2012 - Dagsorden


Generalforsamling 2022 - Referat

Generalforsamling 2021 - Referat

Generalforsamling 2020 - Referat

Generalforsamling 2019 - ekstraordinær - Referat

Generalforsamling 2019 - Referat

Generalforsamling 2018 - Referat

Generalforsamling 2017 - ekstraordinær - Referat

Generalforsamling 2017 - Referat

Generalforsamling 2016 - Referat

Generalforsamling 2016 - ekstraordinær - Referat

Generalforsamling 2015 - Referat

Generalforsamling 2014 - Referat

Generalforsamling 2013 - Referat


Regnskab:

Regnskab 2022 - 1-1-2021 - 31-12-2021

Regnskab 2021 - 1-1-2020 - 31-12-2020

Regnskab 2020 - 1-1-2019 - 31-12-2019

Regnskab 2019 - 1-1-2018 - 31-12-2018

Regnskab 2018 - 1-1-2017 - 31-12-2017

Regnskab 2017 - 1-6-2016 - 31-12-2016

Regnskab 2016 - 1-6-2015 - 31-5-2016

Regnskab 2015 - 1-6-2014 - 31-5-2015

Regnskab 2014 - 1-6-2013 - 31-5-2014


Budget:

Budget for 2022

Budget for 2021

Budget for 2020

Budget for 2019

Budget for 2018


Vedtægter:

Vedtægter 2019

Vedtægter 2017

Vedtægter 2016

Vedtægter 2006


Prisblad:

Prisblad 2022

Prisblad 2021

Prisblad 2020

Prisblad 2019

Prisblad 2018

Prisblad 2017

Prisblad 2016


Ordensregelement:

Ordensregelement 2012


Andet:

Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune

Lokalplan 115.04 Sommerhusområde Hønsinge