Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer:


Formand:

Per Jensen

Bragesvej 2, 4560 Vig

Telefon: 23 38 60 46

Email: formand@pedersminde-gf.dk


Kasserer:

Mette Sørensen

Lokesvej 6, 4560 Vig

Telefon: 53 63 12 40

E-mail: kasserer@pedersminde-gf.dk


Bestyrelsesmedlem:

Jørgen Wachs

Thorsvej 20, 4560 Vig

Telefon: 20 21 89 62

E-mail: jw@pedersminde-gf.dk


Bestyrelsesmedlem:

Knud Rahbek

Lokesvej 29, 4560 Vig

Telefon: 21 72 63 94

E-mail: knud@pedersminde-gf.dk


Bestyrelsesmedlem:

Bo Nydahl Stavis

Thorsvej 26, 4560 Vig

Telefon:

E-mail: bns@pedersminde-gf.dk


Bestyrelsessuppleant:

Birgitte Andersen, Bragesvej 3, 4560 Vig


Revisorer:

Erik Holbæk, Thorsvej 10, 4560 Vig

Berit Willumsen, Thorsvej, 4560 Vig


Revisorsuppleant:

Nina Lund, Odinsvej 7, 4560 Vig


Bestyrelsesmedlemmer og revisor kan desuden kontaktes på:

Bestyrelse@pedersminde-gf.dk