Ordensregler

Ordensregler

Vedtaget på generalforsamlingen 2012

§1 -

Parkering på foreningens fællesveje er ikke tilladt, da dette

vil forhindre redningskøretøjer i at kunne passerer.


§2 -

Højst tilladte hastighed på foreningens fællesveje er 30 km/t.


§3 -

Det er ikke tilladt at bruge benzindrevne maskiner og

haveredskaber på hverdage før kl. 08.00 og efter kl. 20.00 samt

lørdag, søndag og helligdage før kl. 08.00 og efter kl. 18.00.

Husk: Vis hensyn og bevar nabofreden.


§4 -

Vejrabatten ud for grundene skal slås og holdes rene.


§5 -

Det henstilles på det kraftigste til hundeejerne at holde

deres hunde på egen grund.

Hunde skal føres i snor på foreningens fællesarealer.


§6 -

Forslag og klager, som ønskes behandlet af bestyrelsen,

skal indgives skriftligt til et af bestyrelsesmedlemmerne.


§18 -

Ifølge foreningens love og vedtægter §18 kan overtrædelse

af ordensreglementet straffes med bøde svarende til

1 års kontingent.
Hvis du lejer dit sommerhus ud, bør du lægge denne folder

frem, så dine lejere får disse vigtige informationer.


Hvis du laver en aftale med dine naboer om, hvornår I skal slå græs, klippe hæk osv. bliver tiden, hvor der larmes, meget

kortere, og I har mere tid til at nyde sommeren.


Skal I holde fest, så advar dine naboer om, at det kan være,

at I kommer til at larme lidt.

Og husk under alle omstændigheder, at naboerne også har

ret til nattesøvn.

Med andre ord Vis hensyn.


Husk, at du højst må køre 30 km/t på foreningens fællesveje

og tænk over, at fartbegrænsningen ikke er til for at genere dig, men for at sikre de mange børn, der leger i området!!


Det er forbudt at afbrænde haveaffald i sommerhusområder i

Odsherred kommune

Udover at skabe risiko for brand og at genere naboerne, så

risikerer du også at få en bøde på op til 5000 kr.


Hvor kan du søge information om foreningen?

Det kan du på vores hjemmeside:

www.pedersminde-gf.dk

eller på vores opslagstavle på Thorsvej.Download ordensregler som pdf.