Tilbud kloak tilslutningerIndhentede tilbud på kloak tilslutning


 

Nu er der rigtig kommet gang i kloakeringen i vores lille forening.

 

Når der er etableret skelbrønde på alle vores matrikler, vil vi efterfølgende modtage et brev fra Odsherred Forsyning om, at vi nu kan / skal få udført den endelige tilslutning.

Fra brevet er modtaget, har vi 6 måneder til at få denne endelige tilslutning udført.

Mulig opstart gætter vi på, vil være i slutningen af første kvartal 2021. (et forsigtigt gæt)

 

Den enkelte grundejer kan selvfølgelig benytte en hvilken som helst Autoriseret Kloakmester til denne opgave.

 

Vi har dog i foreningen indhentet nogle tilbud. Ved flere af disse Kloakmestre vil der være mulighed for at opnå rabat, hvis flere i forening benytter sig af tilbuddet.

 

Der vil i alle tilfælde blive givet individuelle tilbud og det er også den enkelte grundejer, der selv står for den økonomiske del.

 

Vi vil mene, det som udgangspunkt altid er en god ide, at lade to (eller flere) forskellige Kloakmestre give et tilbud på den opgave.

 

Jeg har forespurgt Odsherred Forsyning om muligheden for at benytte en eventuel Sivebrønd til regnvand evt. fra tagrenderne.
Hvis man blot giver Kommunen besked om dette, skulle dette være i orden.
Det kan evt. meddeles til Kommune af den Autoriserede Kloakmester, når denne alligevel melder om tilslutningen - og sløjfningen af Septiktanken.