Generalforsamling Lørdag d. 26/9-20


Grundejerforeningen Pedersminde
indkalder til generalforsamling
Lørdag 26. september 2020 kl. 11:00
Sted: Bragesvej 2 (medbring selv en stol)Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Oplæsning af referat
4. Formandens beretning om det forløbne år
5. Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse
6. Indkomne forslag
7. Kontingent
a. Fastsættelse af indskud for nye medlemmer
b. Fastsættelse af kontingent
8. Valg
a. Valg af formand for 2 år – Per Jensen villig til genvalg
b. Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Jørgen Wachs villig til genvalg
c. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år
d. Valg af revisor for 2 år – Erik Holbæk villig til genvalg
e. Valg af revisorsuppleant for 1 år
9. Evt.