Fra BST maj 2022Hej alle 😊

 

Lige et par ting fra Bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen bliver gennemført lørdag den 13. august 2022 kl. 11.00.

Der bliver senere (som altid) udsendt en indkaldelse inkl. dagsorden.

Men vær opmærksom på, at eventuelle forslag til denne generalforsamling, skal være indsendt senest den 01. juni 2022              (Jf. vores vedtægter §7)

 

Husk også foreningens arbejdsdag lørdag den 21. maj 2022 kl. 10.00.

Der er mulighed for tilmelding indtil fredag den 13. maj 2022.

Der er ”allerede” en fin tilslutning 😊

Der tilgår senere lidt info om arbejdsopgaver, ønskeligt værktøj mm. der meget gerne må medbringes. 

 

Og lige en sidste ting:

Nu går vi hastigt sommeren i møde, hvor vi forhåbentligt er mange, der benytter vores huse.

Husk at det jf. vores ordensregler §1 ikke er tilladt at parkere på foreningens fællesveje.

Det kan selvfølgeligt være svært at efterleve 100% altid. Men forsøg altid at få egne og gæsters biler ind på egen matrikel.

Dette kan evt. kombineres med nabo aftaler etc.

Det kan til tider være svært at passere parkerede biler og endnu værre, der kan opstå farlige situationer med legende børn etc. 

 

Ps. Der ER bestilt støvbinding til området.