Fra BST august 2020

Pedersminde d. 07-08-2020

 

 

Kære alle

 

Hermed lidt information om den kommende generalforsamling og den nært forestående kloakering af en del af vores Grundejerforening.

 

Jf. foreningens vedtægter skal den årlige generalforsamling være afholdt inden udgangen af august måned. På grund af Covid-19 var det i en længere periode slet ikke muligt at afholde en generalforsamling – det har heldigvis ændret sig (i hvert fald indtil videre)

Det har desværre ikke været muligt at samle bestyrelsen i august måned, så generalforsamlingen derved kunne have været afholdt efter reglerne.

Ligesom vores generalforsamling blev udskudt på ubestemt tid, blev alle mulige andre arrangementer ligeledes udskudt.

Disse arrangementer (bla. Konfirmationer) afholdes nu på livet løs og flere fra Bestyrelsen er derfor booket op hele august måned med private / familie arrangementer.

Så vi håber på forståelse for, at vi i denne noget turbulente tid ser os nødsaget til at afvige fra vores vedtægter.

Generalforsamlingen planlægges til afholdelse lørdag den 26. september 2020 kl. 11.00. (Medmindre samfundet igen bliver lukket ned)

Der udsendes selvfølgeligt en helt normal indkaldelse også indeholdende regnskabet for 2019.

De fra bestyrelsen, der er på valg, genopstiller og der vil ikke være nogle forslag til ændringer af nogen art.

 

De fleste i foreningen har nok erfaret, at kloakeringen af vores område nu nærmer sig med hastige skridt.

Grundejerne på Thorsvej & Odinsvej er inviteret til informationsmøde den 11. august 2020.

Den 13. august deltager jeg med Forsyningen & Per Aarsleff i en gennemgang af de berørte veje i området.

Forventet opstart på Thorsvej er september 2020.

De øvrige grundejere (Bragesvej & Lokesvej) forventes indkaldt til informationsmøde december 2020 eller januar 2021.

Jeg vil løbende holde jer informeret via vores hjemmeside og med opslag på vores Facebook side. Eventuelle opslag vil ligeledes blive ophængt i foreningens skab.

Vi har forsøgt at lave aftaler med flere Autoriserede Kloakmestre med større eller mindre held. Hvis I ligger inde med gode ideer, tilbud etc. Hører vi gerne om dem.

 

Vi har indkøbt 10 x 25 kg saltflager til ekstra behandling af de mest støvede veje i foreningen, som jo i hvert fald er Thorsvej.

Meningen er, at den enkelte grundejer kan komme og afhente en 25 kg sæk hos Per (Bragesvej 2) og selv ekstrabehandle ud for sin matrikel.

Der skal smides et tyndt lag salt og efterfølgende rive vejen let, så saltet ikke ”bare” blæser af vejen igen.

Saltet suger luftfugtighed og gør derved vejen mindre støvet.

Vi har givet kr. 160,00 pr. 25 kg salt, så det skal helst bruges med omtanke og kun nødvendige steder.

Ring til Per for en afhentningsaftale på 23386046. Hvis der ikke svares, ligges en besked ellers sendes en sms.

 

 

Bestyrelsen ønsker jer alle en fortsat god sommer i Pedersminde